Klachtenprocedure Glow Clinic 

Wij willen u graag goed van dienst zijn en streven ernaar om u zo goed mogelijk te behandelen. Bij Glow Clinic nemen we zorg serieus. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn en doen hier ons uiterste best voor. Ondanks onze aandacht en inzet kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een behandeling of contact met een medewerker. Dat willen wij dan ook graag van u horen. U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat wij onze uiterste best zullen doen om samen tot een oplossing te komen. Ook helpt uw klacht ons om onze dienstverlening te verbeteren. 

 

MONDELINGE MELDING KLACHT

U kunt uw klacht altijd mondeling aan Glow Clinic melden. Door mondeling in overleg te gaan, kunnen we snel met u overleggen en op zoek gaan naar een oplossing. U kunt uw klacht telefonisch doorgeven of tijdens een consult of behandeling met uw arts. Mochten we niet direct tot een oplossing komen, dan bespreken we uw klacht graag nogmaals op een later moment. Ons doel is altijd om oplossingsgericht te handelen. Waarbij we gezamenlijk zo snel mogelijk tot een oplossing naar ieders tevredenheid kunnen komen.  

 

SCHRIFTELIJKE MELDING KLACHT

Wilt u liever uw klacht schriftelijk melden? Dit kan op twee manieren. De eerste mogelijkheid is om ons een mailtje te sturen naar  info@glowclinic.nl 

Bovendien kunt u Glow Clinic per post een klacht sturen. Ons postadres is: 

Glow Clinic, t.a.v. Klachtenprocedure 

Ginnekenweg 8, 4818 JE Breda 

Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen, dienen in ieder geval de volgende gegevens naar voren te komen: 

  • Uw volledige naam en geboortedatum 
  • Uw adres, postcode en telefoonnummer 
  • Uw emailadres 
  • De naam van de behandelaar/medewerker waar de klacht betrekking op heeft 
  • De behandeling die u heeft ondergaan waar u niet tevreden over bent 
  • De datum waarop het zich voordeed 
  • Een beschrijving van het gebeuren 

Na ontvangst van uw schriftelijke klacht, nemen wij spoedig contact met u op en doen ons uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen.  

 

EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE

Als u er met ons om wat voor reden dan ook niet uit komt dan kunt u zich wenden tot onze externe klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen. Op verzoek voorzien wij u graag van meer informatie hieromtrent. 

 

GESCHILLENCOMMISSIE

Als u ontevreden bent met het oordeel van de klachtencommissie, kunt u zich wenden tot een geschillencommissie. Glow Clinic is hiertoe aangesloten bij de Geschillencommissie DOKh. Voordat een klacht kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie moet de klachtenprocedure zijn doorlopen.