De laatste jaren worden steeds meer behandelingen met injectables, zoals botox en fillers, uitgevoerd voor gezichtsverfrissing. De toename in populariteit wordt mede veroorzaakt door het minimaal invasieve karakter van deze behandelingen. Echter het betreft medische behandelingen waarbij er altijd een risico op complicaties, zoals allergische reacties of ontstekingen, bestaat.
De meeste complicaties zijn van voorbijgaande aard, hoewel ze als esthetisch onaangenaam en onaanvaardbaar kunnen worden beschouwd. Grote complicaties zijn gelukkig zeldzaam, maar ze kunnen permanente, misvormende schade veroorzaken.

Complicaties van botox behandelingen kunnen weliswaar zeer belastend zijn maar zijn altijd, net als de werkingsduur van het middel, tijdelijk van aard en volledig omkeerbaar. De complicaties bij een botox behandeling ontstaan doordat een spier overmatig of onbedoeld wordt behandeld. Hierbij kan gedacht worden aan een afhangend ooglid of zware wenkbrauwen. Het grote nadeel van botox is, dat als het er eenmaal in zit, je het niet meer kan verwijderen. Tegen het botox eiwit is namelijk weinig te doen. Een kleine correctie is soms nog wel mogelijk, maar volledig verhelpen van de complicatie niet. Het negatieve effect van de botox zal binnen enkele weken vanzelf bijtrekken. Wel is het verstandig om contact op te nemen met je behandelend arts.
Complicaties van fillers bestaan onder andere uit zwelling, bulten, verhardingen, allergische reacties, ontstekingen en overcorrectie. Zowel permanente als tijdelijke fillers kunnen deze complicaties veroorzaken. De oorzaak van complicaties bij fillers is in 50% een verkeerde injectie techniek, een verkeerde indicatie of een gevolg van injectie bij reeds aanwezige permanente fillers.
Tegenwoordig mogen permanente fillers niet meer worden gebruikt, doch zien wij nog vaak complicaties van behandelingen met permanente fillers, die jaren geleden zijn uitgevoerd. De reden dat ze verboden zijn is de enorme kans op bijwerkingen als infecties, verhardingen en het verplaatsen van de fillers, met aanzienlijke en langdurige gevolgen.
De kans op complicaties na een behandeling met een tijdelijke fillers is vele malen kleiner dan bij permanente fillers. De meest gevreesde complicaties zijn blauwe plekken, zwelling en het ontstaan van bultjes. Complicaties met oplosbare fillers ontstaan vaak doordat er teveel of te oppervlakkig product wordt ingespoten, of dat een bloedvat wordt dichtgedrukt of wanneer de filler in een bloedvat terecht komt. De meeste reacties verdwijnen vaak spontaan na een aantal dagen tot twee weken. Wanneer het een ernstige complicatie betreft en er is gebruik gemaakt van een hyaluronzuur filler, kan er een enzym worden gebruikt om de filler op te lossen en de complicatie doen afnemen.
Ernstige complicaties door een filler worden gekenmerkt door pijn, roodheid, toenemende zwelling, bulten en abcesvorming. Mochten deze verschijnselen optreden neem dan spoedig contact op met je behandelend arts.

Als artsen van Glow Clinic vinden we het belangrijk dat je onderscheid kan maken tussen injectie-gerelateerde verschijnselen en ernstige complicaties. Zo zijn zwelling na lipfillers, als ook blauwe plekken, eigenlijk geen complicatie maar normaal optredende verschijnselen na injecties in de lippen. Blijvende bulten en verhardingen vallen wel onder complicaties.
Vaak voel je zelf al aan dat het om een complicatie en niet om een voorbijgaand verschijnsel gaat. Wanneer het om een complicatie gaat raden we het aan om je behandelend arts te consulteren. Uit ervaring weten wij dat je met dergelijke klachten soms niet terug durft te gaan bij dezelfde arts. Daarom zijn we meer dan bereid om je hierbij te adviseren en te helpen.
We hebben reeds ervaring opgedaan met het beoordelen en afhandelen van klachten ten gevolge van behandelingen van collega’s. Je kan van ons verwachten dat we deze kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten om je te helpen bij het oplossen van je klacht.

Ondanks dat iedereen steeds sneller kiest voor een behandeling met botox en fillers, is het heel belangrijk dat je niet vergeet dat het een medische ingreep betreft met kans op complicaties. Kennis en kunde van je arts is dus van groot belang. Kortom, zorg ervoor dat je kiest voor een arts of kliniek die voldoende ervaring heeft.
Met de juiste producten, geïnjecteerd door een ervaren cosmetische arts kunnen namelijk fantastische resultaten behaald worden.